Ağır hasar kaydı ve pert nedir? Hasarlı araç alınır mı?

Ülkemizde hasarlı araç alım satımı yapılabilmektedir. Vatandaşların araç alırken gördükleri pert kaydı ve ağır hasar kaydı ne anlama gelmektedir? Aralarındaki fark tam olarak nedir? Hasar kayıtlı olan araçlar alınır mı? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

Ağır hasar kaydı nedir?

Ülkemizde araçların aldıkları ufak veya büyük hasarlar mutlaka işlenip tramer olarak kayıtlı tutulmaktadır. Böylece araçların yeni sahipleri araçlar hakkında geçmişte nasıl bir kazaya karıştıklarını öğrenebilirler. Sadece hasarın boyutunu değil, işçilik ve değişen parçalar gibi çok detaylı bilgileri de tramer sorgulama ile öğrenebilmektedir.

Ağır hasar kaydı, aracın aldığı hasarın sigorta bedeli veya daha fazlası kadar hasar görmesinden dolayı kasko şirketleri tarafından belirlenen ” ağır hasar kayıtlı araç ” sınıfına girmektedir. Ağır hasar kayıtları trafikte tehlike unsuru bulunduran araçlar olarak değerlendirilmektedir.

Bunun sonucunda bir araç eğer ağır hasar kaydı almışsa kasko şirketi tarafından bir dizi değişikliklere maruz kalır. Hatta öyle ki bazı araçların hasar kayıtlarına bakılarak o araçlar için artık kasko dahi yapılamaz duruma gelinebilir.

Pert kaydı nedir?

Pert kaydı, ağır hasar kaydının yanı sıra artık kazaya karışmış aracın hiçbir şekilde kullanılamaz raporu almasına denmektedir. İlgili pert kaydı yapılmış araçlar trafikten men edilir ve plakalarına ” bu araç pert kayıtlıdır ” diye ibare tanımlanır. Kazaya karışmış araçların hasar boyutları çok fazla ise bu araçlar trafikten çekilir ve pert olarak tanımlanır. Pert olarak tanımlanmış araçların sahiplerine kasko veya sigorta şirketi tarafından aracın değeri kadar ödeme yapılır.

Ödemesi yapılan araçların mülkiyetleri ise ilgili sigorta şirketine devredilir. İnternette açık arttırma usulü ile satılan hasarlı araçların çok büyük kısmı pert kaydı olan araçlardır. Bu bağlamda açık arttırma ile araç alma düşünceniz varsa bu konuyu tekrar düşünmenizde fayda var.

Ağır hasar ve pert kaydı arasındaki farklar

Yukarıda tanımlamalarını yaptığımız ağır hasar kaydı ve pert kaydının arasında temel farklılıklar bulunuyor. Bunlar aşağıda listelenmiştir;

  • Ağır hasar kaydı olan araçlarda hasarın boyutu araç değerinin %70 altında olan masraflara verilir. Pert kaydında ise eğer araç bedelinin %70inden fazla masrafı varsa artık pert kaydı olarak nitelendirilir.
  • Ağır hasar kaydı bulunan araçların tamir ve onarım işlemleri bittikten sonra tekrar sigorta yapılıp trafiğe çıkılabilir.
  • Pert kaydı bulunan araçlarda ise tüm onarımlar bittikten sonra bile yeni bir sigorta şirketi bulmanız oldukça sınırlıdır.

İki tarafta yer alan araçlarda temel anlamda trafik için tehlike arz etmektedir. Dolayısı ile ağır hasar kaydı ve pert kaydı olan araçlar tehlikeli araçlar sınıfında yer almaktadır.

Bedelsiz veya rakamsız hasar kaydı ne demek?

Araçların tramer bilgilerini sorguladığınızda eğer bedelsiz ağır hasar kaydı yazıyorsa bu durumda araç sahibi ve ilgili sigorta şirketi kendi aralarında anlaşmışlardır. Sigorta şirketi anlaşma sonucunda araç sahibine araç bedeli kadar ödeme yapmıştır ve bu durum tramere bedelsiz ağır hasar kaydı olarak veya bedelsiz hasar kaydı olarak işlenmiştir.

Rakamsız olan hasar kayıtlarının birden çok sebebi olabilir. Örnek araç ölümlü kazaya karışmışsa maddi tazminat gibi yükümlülüklerin bedeli yazılmadan hasar kaydı işlenmiş olabilir. Bunun yanı sıra doğal afetlerden meydana gelen hasarlardan dolayısı rakamsız hasar kaydı işlemeleri de gerçekleşebilir.

Hasar kaydı nasıl sildirilir?

Kaza sonrası ekspertiz ve ilgili kişilerle belirlenen tüm incelemeler yapıldıysa ve hasar kaydı işlenmişse bu kayıt silinemez. Eğer aracınızın hasar kaydının hatalı veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız ” Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ” ile iletişime geçip durumu izah edebilirsiniz.

İtiraz sonrası tekrar incelenerek eğer bir hata belirlenmişse hasar kaydı silinebilir veya hasar kaydı tutarı düşebilir. Aksi takdirde hem plakaya hem şasiye işlenmiş olan tramerler asla silinmezler.

Hasar kaydı nasıl öğrenebilir?

Sigorta Bilgi ve Denetim Merkezi tarafından sağlanan hasar kaydı öğrenme sistemi tüm vatandaşlara açık olarak sunulmuştur. Hasar kaydını, değişen parçaları, değişen parçaların fiyatlarını bunların hepsini basit bir SMS ile öğrenebilirsiniz.

Hasar kaydı sorgulama

Aracın plakasını boşluksuz bir şekilde yazarak 5664 e gönderirseniz araç hakkında işlenmiş tüm hasar kayıtlarını görebilirsiniz. Bu işlem ücretlidir ve 11 TL gibi bir ücreti bulunmaktadır. İşlem ücreti değişebilir.

Değişen parça sorgulama

Hasar kaydının yanı sıra aracın değişen tüm parçalarını da sorgulayabilirsiniz. Bunun için ” PARÇA yazdıktan sonra boşluk PLAKA ” yazarak 5664 e kısa mesaj atabilirsiniz. Örneğin; PARÇA 34ABC1234 şeklinde kısa mesajı 5664 e atarak ilgili plakalı aracın değişen tüm parçalarını öğrenebilirsiniz.

Değişen parça fiyatlarını sorgulama

Değişen parçaları sorguladıktan sonra hangi parçaların ne kadar ücrete değiştirildiğiniz de öğrenebilirsiniz. Sorgulamada hangi kazanın hangi tarihte yapıldığı bilgisi de yer almaktadır. Değişen parça fiyatlarını sorgulamak için ” PARÇA boşluk PLAKA boşluk KAZA TARİHİ ” yazarak yine 5664 e kısa mesaj atarak öğrenebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse aracımızın plakası 34 ABC 1234 olsun. Bunun için ” PARÇA 34ABC1234 01.01.2015 ” şeklinde 5664 e kısa mesaj atarsak bize, 01.01.2015 tarihinde 34 ABC 1234 plakalı aracın yapmış olduğu kazanın değişen parçalarının ücretlerini gösterecektir.

Tüm kaza sorgulama işlemlerini kısa mesaj ve bunun yanı sıra internetten de sorgulayarak öğrenebilirsiniz. https://www.sbm.org.tr

Ayrıca bkz: