C2 Yetki Belgesi nedir ve kimlere verilir? C2 Yetki Belgesi fiyatları

C2 Yetki Belgesi nedir? Kimlere verilmektedir? C2 Yetki Belgesi fiyatları ve daha fazla detay yazımızda yer almaktadır.

C2 Yetki Belgesi nedir? Ne işe yarar?

Yurtiçinde veya uluslararası ticari faaliyetlerle eşya taşımacılığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel vergi mükelleflerinin alması gereken yetki belgesi türüne C2 Yetki Belgesi denilmektedir. C2 Yetki Belgesi alabilmek için bakanlık tarafından belirlenmiş bazı şartları yerine getirme zorunluluğu vardır.

En az 10 özmal araç, 100.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile kurulmuş iş yeri ve bunlarla beraber en az 300 ton yük taşıma kapasitesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vergi mükellefleri C2 Yetki Belgesi alabilmektedir. Başvurmak isteyen kişilerin şirketi tanıtır logo, amblem, slogan vb. tanımlayıcı işaretlerle beraber bakanlığa başvurması gerekmektedir.

C2 Yetki Belgesi için ilk başvuru yapıldığında ilgili araç yaşlarının en fazla 14 yaşında olması gerekir. Eğer hali hazırda C2 Yetki Belgesi var ise araç yaşları en fazla 20 yaşında olabilir. Aksi takdirde belgeler verilmez/yenilenmez. Araç kapasitesi hesabı yapılırken kamyonet sınıfındaki motorlu taşıtlar dikkate alınmaz.

10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.

C2 Yetki Belgesi sahiplerinin en az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici bulundurması da gerekmektedir. ÜDY-3 ve ODY-3 olarak geçen bu belgeleri almak zorunludur. ÜDY-3 ve ODY-3 sertifikalı kişileri bulundurmadığınız her ay 1.283 Türk Lirası cezaya maruz kalırsınız. Ticari faaliyetler yurtdışını kapsamadı halinde sürücüden SRC 3 Belgesi ve Psikoteknik Belgesi’ de istenmektedir.

C2 Yetki Belgesi Fiyatları 2022

2022 yılında yapılan son düzenlemeler ile C2 Yetki Belgesi ücretleri 79.431 Türk Lirası olmuştur. C2 Yetki Belgesi yenileme ücreti ise 11.914 Türk Lirası ( Başvuru ücretinin %15’i ) şeklide belirlenmiştir.