D2 Yetki Belgesi nedir ve kimlere verilir? D2 Yetki Belgesi fiyatları

Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak için gerekli yetki belgesi hangisidir? D2 Yetki Belgesi faaliyet alanları nelerdir? D2 Yetki Belgesi fiyatları ne oldu? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

D2 Yetki Belgesi nedir? Ne işe yarar?

Yurtiçinde tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel vergi mükelleflerinin alması gereken yetki belgesine D2 Yetki Belgesi denilmektedir. D2 Yetki Belgesi için başvuracak kişilerin 75 yolcu kapasitesine ve bununla beraber 30.000 Türk Lirası sermaye / işletme sermayesi olması şarttır.

Başvuru yapacak kişilerin varsa kısa adları, unvanları veya logo gibi tanımlayıcı ifadeleri taşıt üzerine yerleştirmesi gerekmektedir. Özürlüleri taşımak için başvuran adaylarda D2 Yetki Belgesi için asgari koltuk adeti şartı aranmamaktadır. İlgili D2 Yetki Belgesi alındıktan sonra asgari koltuk şartını taşıdıktan sonra normal D2 Yetki Belgesi’ne dönüştürülebilir.

İlk başvuru esnasında taşıt yaşlarının en fazla 10 yıl olması gerekmektedir. 10 yaşından büyük taşıtlarla başvurular geçersizdir.

10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür.

D2 Yetki Belgesine sahip kişilerin en az 1 adet ODY ( Orta Düzey Yönetici ) bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda taşımacılık faaliyetlerini yürütecek olan sürücülerin SRC1/SRC2 belgesi sahibi olma zorunluluğu da aranılan şartlar arasında bulunmaktadır.

D2 Yetki Belgesi fiyatları 2022

Başvuracak kişilerin sermaye işletmesi dışında ödemesi gereken tutar 2022 yılı için 72.416 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Var olan bir D2 Yetki Belgesini yenilemek isteyenler ise 10.862 Türk Lirası ödemek zorundadır. Yetki Belgesi bulunmadan faaliyetlerine devam eden işletme veya vergi mükelleflerine aylık kesilen ceza miktarı 1.283 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.