D4 Yetki Belgesi nedir ve kimlere verilir? D4 Yetki Belgesi fiyatları

Yolcu taşımacılığı yapmak için gerekli yetki belgesi türüne ne ad verilir? D4 Yetki Belgesi nedir ve kimlere verilmektedir? D4 yetki belgesi fiyatları 2022 yılında ne oldu? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

D4 Yetki Belgesi nedir?

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içerisinde veya en fazla 100 km kadar şehirlerarası tarifeli / tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı yapacak kişilere verilen yetki belgesine D4 Yetki Belgesi denilmektedir. D4 Yetki Belgesi alabilmek için en az 1 adet özmal otobüse ve 5.000 Türk Lirası sermaye / işletme sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Aynı zamanda D4 Yetki Belgesi alan kişilerin var ise logo, amblem, tanıtım yazısı vb. işaretlemeleri de bakanlığa bildirmesi zorunludur. D4 Yetki Belgesi’ne en fazla 10 adet otobüs kaydedilebilir. D4 Yetki Belgesi için kullanılacak araçların plakaları ise sadece yetki belgesine başvuran kişinin bulunduğu il plakası olmalıdır.

D4 Yetki Belgesi yetkilerince kullanılan araçlarda sürücülerden SRC1/SRC2 ve Psikoteknik Belgesi şartı da aranılan şartlar arasında gelmektedir.

31/10/2011 tarihine kadar mevcut Y türü yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi dışında yeni D4 yetki belgesi düzenlenmez. KTY / KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 7. KISIM / ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 87 – (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 7- (1) 1/1/2011 tarihinden önce D4 yetki belgesi düzenlenmez. (2) 1/1/2011 tarihine kadar, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapanlara/yapacaklara valiliklerce verilen/verilecek yetki belgeleriyle ilgili iş ve işlemlere bu Yönetmeliğin yayımından önceki esaslar ve usullerle aynen devam edilir. (3) 1/1/2011 tarihinden önce valiliklerce verilmiş olan yetki belgeleri ve taşıt kartları, bu tarihten itibaren ve sözkonusu yetki belgelerinin geçerlilik süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin talep etmeleri halinde; bu yetki belgeleri ve eki taşıt kartları geçerlilik süreleri esas alınarak D4 yetki belgesi ve yeni taşıt kartlarıyla ücretsiz olarak değiştirilir ve düzenlenen D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla 10 adet özmal taşıt kaydedilir. Değiştirme esnasında ilgililerin talep etmeleri ve yenileme ücreti ödemeleri halinde ise; D4 yetki belgeleri 5 yıl geçerli olmak üzere düzenlenir. (4) Valiliklerce verilen yetki belgelerini üçüncü fıkraya uygun olarak değiştirmeyenlerin bu yetki belgeleri sürelerinin bitiminde geçersiz olur. (5) D4 yetki belgesi ücreti, 1/1/2011-1/1/2012 tarihleri arasında % 85, 2/1/2012-31/12/2012 tarihleri arasında % 75; 1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise %70 indirimli olarak uygulanır.”

D4 Yetki Belgesi fiyatları 2022

Yapılan son düzenlemeler neticesinde D4 Yetki Belgesi fiyatları 7.941 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. D4 Yetki Belgesi yenileme ücreti ise 1.191,15 TL olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda kayıt ettirilecek araçların en fazla yaşı 12 olabilir.