Diyabet hastaları ehliyet alabilir mi?

Ülkemiz engelli vatandaşlarımıza sağlanan yan haklar bakımından dünyada hiç de fena olmayan bir konumda bulunuyor. Diyabet hastalarının da bazıları kısmi engelli sınıfına girdiği için haliyle sorulmaktadır; Tip-1 Diyabet hastasıyım %40engelliyim ehliyet alabilir miyim? Bu ve benzer sorular ile karşılaştığımız için bu yazıyı hazırladık. Mevzuatlara göre hangi engel sınıfındaki vatandaşlar ehliyet alabilir, hangileri alamaz hepsi yazıda mevcuttur.

Yönetmelikler şeker hastalarının ehliyet almasını zorlaştırıyor

Eskiden engelli bireyler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları vb. kişiler direkt olarak H sınıfı sürücü belgesine başvurup araçlarını kullanabiliyorlardı. Fakat 2016 yılında yapılan köklü mevzuat değişiklikleri neticesinde artık bu durum değişti. Kişi engel seviyesine göre ehliyeti ya alabilir ya da belli aralıklarla muayene olmak şartı ile şartlı şekilde alabilir.

Artık eskisi gibi ehliyete bir kere başvurup sonsuza kadar kullanma devri de bitmiş oldu. Bu kararların alınma sebepleri tabii ki iş sahalarında, trafikte seyir halinde olan diğer sürücülerin riskini minimize etmek. Öyle ki geçtiğimiz senelerde çok fazla trafik kazasına karışan engelli vatandaşlarımız oldu. 2016 yılından sonra yapılan değişikliklerde aslında ilgili vatandaşlar engel seviyesine göre artık ehliyet alamayacak.

Diyabet hastasıyım ehliyet alabilir miyim?

Diyabet hastaları doktor kontrolünden sonra onay verilirse ehliyet alabilir. Tip1 veya Tip2 hatta gizli şeker fark etmeksizin tüm diyabet hastaları tam teşekküllü doktor raporu almadan ehliyet sahibi olamazlar. Dolayısı ile ehliyet almaya giden yolda önünüzde üç seçenek var;

  • Engel seviyeniz kontrol edilebilir seviyedir, direkt ehliyet alabilirsiniz.
  • Engel seviyenize bağlı kalarak sürücü belgeniz için 5 senede bir muayene olmanız gerekir. Ehliyet alırsınız.
  • Engel seviyenize bağlı kalarak sürücü belgeniz için 3 senede bir muayene olmanız gerekir. Ehliyet alırsınız.
  • Engel seviyeniz ve bilinç durumunuza bakılır ehliyet alınamayacağına dair rapor düzenlenir. Artık ehliyet alamazsınız. 

Resmi Gazete’de yayınlandı!

2016 yılında yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Resmi Gazete’de yayınlandı. Aşağıda yer alan ilgili sayı 29557 dir. Madde 4/6 şeklinde aşağıda alıntılanmıştır. Daha fazla bilgiye ilgili resmi gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

MADDE 6 – (1) İç hastalıklarından diabetes mellitusda;

a) Ağır diabetes mellitus vakalarında; kişinin araç kullanmasını olumsuz etkileyecek ölçüde kronik komplikasyonları olan (ağır retinopati ve/veya ağır nefropati ve/veya ağır nöropati gibi) ve/veya insülin ve/veya oral antidiyabetik kullanmak zorunda olup sık hipoglisemiler nedeni ile kan şekeri regulasyonu sağlanamayan labil kan şekerine sahip olanlara, kalıcı hipoglisemi duyarsızlığı olanlara ve durumu sağlık raporu ile tespit edilenlere sürücü belgesi verilmez.

b) Tam bir hipoglisemi bilincine ve risk anlayışına sahip, ancak (a) bendi dışında kalan diyabetlilere, birinci grup sürücüler için en fazla beş yıl, ikinci grup sürücüler için en fazla üç yıl aralıklarla muayene ve tetkik edilmek suretiyle sürücü belgesi verilebilir.

c) Duyarsız hipogliseminin tespit edilmesi halinde; tespiti yapan tabip/kuruluş tarafından 4 üncü maddenin onbirinci fıkrası kapsamında bildirimde bulunulur.

ç) Diyabet tanısı konulmuş kişiler ilk muayenede ve kontrollerde diyabetli olduklarını bildirmekle yükümlüdür.

BENZER MAKALELER