L1 Yetki Belgesi nedir ve kimlere verilir? L1 Yetki Belgesi fiyatları

Lojistik sektöründe faaliyet göstermek isteyen kişilerin alması gereken yetki belgesi türüne ne ad verilir? L1 Yetki Belgesi kimlere verilmektedir? L1 Yetki Belgesi ücretleri ne kadar oldu? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

L1 Yetki Belgesi nedir?

Kısaca yurtiçinde lojistik faaliyeti göstermek isteyen kişilerin alması gereken yetki belgesi türüne L1 Yetki Belgesi denmektedir. Başvurabilmek için en az 100 ton taşıma kapasitesine sahip bir taşıt bununla beraber faaliyetini gösterdiği il sınırları içerisinde en az 1000 m2 alana ihtiyaç vardır.

Bu alanın kullanım hakları da yine başvuran kişide olmalı aynı zamanda ilgili alan istifleme, taşıma, düzenleme, yükleme, indirme gibi faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir yer olmalı. Aynı zamanda ilgili alan trafiğe engel olmayacak bir noktada faaliyet göstermek zorundadır.

Her bir şube için kullanılacak açık veya kapalı alan ise minimum 200 m2 alana sahip olmalıdır. Ve aranılan diğer şartlar arasında işletme sermayesi gelmektedir. L1 Yetki Belgesine başvurabilmek için gerekli işletme sermayesi en az 150.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Başvuru esnasında, faaliyetlerini devam ettirirken kendi nam, logo veya tanımlarını kullanabilmek için ilgili değerleri aynı zamanda ilgili bakanlığa da bildirmesi gerekmektedir. Başvuracağınız taşıt / taşıtların yaşı en fazla 20 yıl olabilir.

10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde sözleşmeli ticari taşıt olarak değerlendirilir. Bu yolla temin edilen taşıtların, finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yetki belgesi sahibinin adına kayıt ve tescil edilmesi şarttır. Bunun sağlanamaması veya finansal kiralama sözleşmesinin bitim tarihinin uzatılmaması halinde bu taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden re’sen düşülür. L1 türü yetki belgesi sahipleri, varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az 1 yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır. Yetki belgesi sahipleri birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

L1 Yetki Belgesi fiyatları 2022

Son düzenlemeler neticesinde başvuru ücreti 198.580 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bununla beraber L1 Yetki Belgesi yenileme ücreti ise 29.787 Türk Lirası olarak düzenlenmiştir. Başvuru ücretinin %15’ine denk gelmektedir.

L1 Yetki Belgesine başvuracak kişilerin veya yanında istihdam edeceği kişilerin en az bir tanesi orta düzey yönetici, bir diğeri ise üst düzey yönetici olmak zorundadır. Aynı zamanda faaliyetleri gerçekleştiren sürücülerin de SRC3/SRC4 ve Psikoteknik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.