Monoküler ehliyet nasıl alınır? Detayları ile birlikte

Bir gözü görmeyen fakat diğer gözünde sorun bulunmayan kişilere verilen sürücü belgesi tipine Monoküler Ehliyet denir. Değişen ehliyet sistemi ile birlikte mevzuatlar artık tek gözü görmeyen bireylerin de ehliyet almasını bir hayli kolaylaştırdı. Son durum ve yapılan değişiklikler ile ilgili her şey makalemizde yer alıyor.

Monoküler Ehliyet Nasıl Alınabilir? Hangi Durumlarda Alınır?

Bu tipte yer alan sürücü belgesinin alınma şartı gözlerin görme derecesi ile doğrudan ilişkilidir. Bir göz tamamen görmüyorsa fakat diğer göz de herhangi bir sorun bulunmuyorsa kişi monoküler ehliyet sahibi olabilir. Tabi bu durumun sağlık raporları ve ilgili sağlık kurulları ile belgelenmesi gerekmektedir.

Monoküler Ehliyet Almanın Şartları Nelerdir?

 • Tek göz kesinlikle görmemeli ya da monoküler vizyon olmak zorunda yani tek göz kullanmalıdır.
 • Tek gözünde bulunan görme kusuru 10 üzerinden 10 un altında olmamalıdır.
 • Gören gözün görme gücü ise 1.0’dan az olmamalıdır.
 • Yatay görüş alanının derecesi gözlerden birinde 120 dereceden aşağı olmamalıdır. ( Her iki gözün yatay görüş alanı 120 dereceden azsa bu bireylere ehliyet verilmez. )
 • Bireylerde yer alan monoküler vizyon en az 1 yıl devam etmelidir.
 • Bireyin görme alanı içerisinde kör noktalar harici tüm noktalar tam olarak gözükmeli ve algılanabilmelidir. Tek gözde santral skotom varsa monoküler ehliyet alınabilir.
 • Her iki gözde pitozis ( göz kapağı düşüklüğü ) varsa bu kişiler hiçbir ehliyet türünü alamazlar. Tek gözde pitozisi olanlar ve göz kapağı kapalı olan bireyler monoküler ehliyet alabilir.
 • Cerrahi olarak düzeltilmiş ya da cerrahi yöntem olmadan hemipitozisi olan kişilerin göz kapak kenarları, göz bebeğinin üstüne kadar geldiği halde gözbebeğinin görüş alanını engellemiyorsa, bu bireyler monoküler ehliyet sahibi olabilir.
 • Diplosisi ( çift görme durumu ) bulunan yada paralitik şaşılığı olan kişilerde ki görme bozukluğunun derecesine bakılmaksızın bu bireylere monoküler ehliyet ya da başka türde ehliye verilmez. Diplopi olduğu sağlık kurullarınca belgelendiği halde ehliyet sahibi olan bireylerin ehliyetleri alınır. Bu bireylerin gözleri tedavi edildiği takdirde, sağlık kurullarınca onayı alınırsa ehliyet almalarında sakınca yoktur.
 • Monoküler vizyon süreci bir yıldan fazla devam ediyorsa ve görüş alanı 120 dereceden az değilse bunu sağlık kurulları ile beraber belgeleyen bireyler monoküler ehliyet sahibi olabilirler.
 • Monoküler ehliyet mevzuatlarınca tek gözü görmeyen ehliyet alan bireyler, her yıl göz doktoruna muayene olarak görme durumları ile ilgili monoküler sağlık raporu almak zorundadır.
 • Monoküler ehliyet sahibi bireylerin hız sınırı yerleşim yerlerinde en fazla 50 km iken yerleşim yerlerinin dışında ise belirlenen hız sınırının 10 km altında olmalıdır.

Tek Gözü Görmeyen Bireyler Hangi Ehliyet Türlerini Alabilirler?

Monoküler ehliyet türünde ehliyet alacak bireylerin alabilecekleri tek sınıf grupları ; A1, A2, B ve F sınıflarıdır. Ticari, hafif ticari veya farklı türde ki ehliyet türlerinde ehliyet almaları mümkün değildir.

Tek Gözü Görmeyen Bireylerin ÖTV İndiriminden Yararlanabilir Mi?

ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen bir çok birey monoküler ehliyetin bu duruma dahil olup olmadığını merak ediyor. Tek başına monoküler ehliyet sahibi olan bireyler ÖTV indiriminden yararlanamıyor. Bu tarz ÖTV indiriminden yararlanılabilmesi için bireylerin;

 • Tek göz kaybına ek olarak bedensel olarak bir engeli bulunmalıdır. Sağlık kurullarınca almış olduğu raporunda otomatik vites araç kullanabilir tarzında ibare olmak zorundadır.
 • Engelli olma durumu %90’dan az olan kişilerin, araçlarını özel bir ekipman yardımı ile kullanmaları gerekmektedir.
 • Bir gözün görmemesine ek olarak diğer engellerle birlikte toplam engel durumunun %90 ı geçmesi gerekiyor.
 • Monoküler bireylere verilen engellilik derece %32 olarak belirlenmiştir. Bu yüzden tek başına monokülerlik durumu buna engeldir. Yanında ek engellilik durumu olmak zorundadır.

Normal Ehliyet ile Monoküler Ehliyet Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle iki türde ehliyet içinde yapılan teorik yani yazılı sınav aynıdır. Yani monoküler ehliyet almak isteyen sürücü adayı normal ehliyet almak isteyen sürücü adayı ile aynı sınava girmek zorundadır. Farklı bir soru veya sınav bulunmamaktadır.

A, A1, A2, B, B1, BE, F ve M sınıfı ehliyet sahibi olanlar monoküler ehliyet alabilirler. Bu sınıfların kapsadığı alanlar otomobil, traktör, motosiklet ve kamyon gruplarıdır. Bunların dışında otobüs, minibüs, ambulans gibi daha büyük araçların yani ticari boyutta ki araçların kullanımı monoküler ehliyet sahipleri için mümkün değildir. En temel anlamda normal ehliyet ile monoküler arasındaki farklılık sürücü belgesinin üzerinde “ monoküler ehliyet “ yazısının yazmasıdır.

Monoküler Ehliyet Sahibi Bireyler Gece Araç Kullanabilir Mi?

1.1.2016 tarihinde yapılan köklü ehliyet mevzuatları değişikliği sebebi ile eskiden gece kullanımı yasak olan monoküler ehliyetli bireylerin artık geceleri de araç kullanabilme yetkileri vardır. İlgili mevzuatlara mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10664&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch Adresinden ulaşabilirsiniz.

Monoküler Ehliyet Normal Ehliyete Dönüştürülebilir Mi?

Yukarıda bahsettiğimiz, monoküler ehliyetli bireylerin görme durumlarında ki son gelişmeler için sağlık kurullarınca her yıl muayene olması gerekiyor ibaresine ithafen eğer ki gözlerindeki engelin son durumlarda daha iyi olduğunu belgelerse bireyler normal ehliyete dönüştürülme isteği gerçekleştirilir. Dönüştürme işlemi için gereken belge ve evraklar;

 • Eski ehliyeti
 • Sağlık raporu
 • Kan grubu kartı
 • 2 adet Biyometrik fotoğraf
 • Adli sicil belgesi
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport

Bu konu ile ilgili > Ehliyet Almak İçin Gerekli Belge ve Evraklar < yazımızı okuyabilirsiniz.