Tapuda ehliyet ile işlem yapılır mı? Satış için neler gerekli?

Türkiye’de tapu işlemleri bildiğiniz üzere Tapu müdürlüklerinde yapılmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm tapu müdürlükleri vatandaşların işlemlerini büyük ölçüde karşılamaktadır. Peki tapu işlemlerinde ehliyet kimlik yerine geçerli olur mu? Eski kimlikler kullanılır mı? Tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

Tapu işlemleri

Arsa, ev ve taşınmaz mülk vb. mülklerin tapu işlemleri Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilmektedir. Bu kurumda yapılan tüm işlemler için alıcı ve satıcı olmaktadır. Alıcı veya satıcı kendi yerine noterden alınmış olan vekalet belgesi ile vekaleti ile de bu işlemleri yapabilir.

Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcı eğer ikisinden birisi yoksa yerine vekaleti olmadan işlemler yürütülemez. Tabii tüm bunların yanı sıra Tapu Müdürlüklerinin alım ve satım için vatandaşlardan istediği bir takım belgeler de bulunmaktadır.

Tapu müdürlüklerinin istediği belgeler

İlgili müdürlük tapu işlemleri için aşağıda yer alan belgeleri istemektedir. Tüm belgeler maddeler halinde sıralanmış ve eksiksiz bir biçimde toplanması istenilmiştir. Dolayısı ile tüm belgeleri doğru şekilde topladığınızdan emin olunuz.

Kimlik belgesi

Tapu müdürlüklerinde Kimlik belgesi veya kimlik belgesi yerine kullanılabilecek olan belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı
 • Pasaport ( Sadece yabancı uyruklular için )
 • Avukat Kimliği
 • Milletvekili Kimliği
 • Mavi Kart ( 2013 Nisan ayından sonra alınmışsa sadece kimlik yerine kullanılır. 2013 nisan ayından önce ise sadece Yabancı kimlik belgesi veya pasaport ile beraber kullanılmalıdır. )
Not: Tapu müdürlüklerinde tüm tapu işlemleri için ehliyet kullanılmaz. Ehliyet kimlik yerine geçmez. 

Fotoğraf

 • Vesikalık fotoğraf
 • 6 x 4 cm ebatlarında fotoğraf olmak zorundadır.

Yetki belgesi

Yalnızca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için;

 • Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş
 • 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2.maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin kimlik bilgilerinin ve TC kimlik numaralarının açıkça yer aldığı yetki belgesi olmak zorundadır.

Vekaletname

 • Tapu ve Kadastro müdürlüklerinde hak sahibi yerine yapılacak işlemler için noter onaylı veya konsolosluk onaylı vekaletnameler kullanılmalıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası ( DASK )

 • Tapu müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut vb. niteliğinde olması,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut vb. ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bölümlerinin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması durumunda
 • İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi ve arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu göre Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Emlak Beyan Değeri

 • Taşınmazın emlak beyan değerini gösteren belgenin, sınırları içinde bulunduğu belediyeden alınması ve işlemin yapıldığı yıla ait olması gerekir.

Daha fazla ileri okuma yapmak için: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Ayrıca bkz: 

 1. Ehliyet no nerede yazar?
 2. İkame araç nedir?
 3. Pasaport yenileme nasıl yapılır? 2022